O NÁS

Vítame Vás na stránke firmy Ing. Peter Kompiš - KOMGEO. Hlavným predmetom činnosti sú geodetické a kartografické práce a služby v oblasti inžinierskej geodézie, katastra nehnuteľností a špeciálnych geodetických a kartografických prác.

Firma bola založená v roku 2001 a ako jej majiteľ som členom Komory geodetov a kartografov. Ako člen Komory geodetov a kartografov mám s poisťovňou Wustenrot, a.s. dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

Ponúkame vám kvalitu, odbornosť, profesionalitu, skúsenosti, rýchlosť, komunikatívnosť a to všetko za slušné a prijateľné ceny.SLUŽBY


Adresný bod
 • geodetické zameranie adresného bodu
Geometrické
plány
 • majetkovo právne usporiadanie
 • rozdelenie pozemkov
 • zameranie stavieb ku kolaudácií
 • zameranie rozostavaných stavieb (pre bankový úver)
 • vyznačenie vecného bremena
Mapovanie
 • účelové mapy všetkých mierok
 • polohové a výškové zameranie pre projekt
 • porealizačné zameranie
Inžinierska
geodézia
 • vytýčenie jednoduchých RD a iných stavieb
 • výpočet kubatúr
 • podzemné a nadzemné vedenia
 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
Inžiniering
 • spätná grafická identifikácia
 • lustrácia pozemkov


CENNÍK


Ceny geodetických služieb určuje rozsah, obtiažnosť a presnosť prác. Cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.

Ceny najbežnejších geodetických prác:

 • geometrické plány na zameranie RD ku kolaudácii, GP na rozdelenie pozemku od 300€
 • geodetické zameranie adresného bodu od 70€
 • vytýčenie hranice pozemku od 200€
 • vytýčenie stavby RD od 120€
 • zameranie pozemku pre projektanta od 250€


AUTORIZÁCIE


Autorizačné oprávnenia a osvedčenia

 • autorizovaný geodet a kartograf na overovanie vybraných geodetických činnosti uvedených v § 6 písm.a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z
 • autorizovaný geodet a kartograf na overovanie vybraných geodetických činnosti uvedených v § 6 písm.d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. - oprávnenie na overovanie výsledkov v inžinierskej geodézii (zodpovedný geodet)


T:   0905 751 862
E:   peto.kompis@gmail.com

Info:

Ing. Peter Kompiš
IČO: 37417665
DIČ: 1044439099

Adresa 1:

Pražská 4,
Košice, 040 01

Adresa 2:

Moldavská cesta 91,
Turňa nad Bodvou, 044 02

KONTAKT

Pre akékoľvek otázky nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať

* Nie som robot